Záhradná činnosť Stavebná činnosť

 

Služby - Zemné práce (terénna modelácia)

Úprava terénnu, navážka - odstránenie zeminy, stanovenie nivelety.

Obrobenie pôdy a rekultivácia.



www.lpland.sk. Všetky práva vyhradené.
Created by www.web-master.sk 2012