Záhradná činnosť Stavebná činnosť

 

Služby - Trávnaté plochy

 • Zakladanie trávnikov
 • Pokládka trávnej mačiny
 • Kosenie
 • Oddelenie trávnika
 • Orezávanie okrajov trávnika
 • Dodávka okrajov trávnika
 • Vertikutácia
 • Hnojenie
 • Chemické odburinenie
 • Chemický postrek proti plesni
 • Valcovanie
 • Vyhrabávanie
 • Pieskovanie
 • Podsievanie
 • Nášlapné kamene ( šlapáky)

Trávnaté porasty vyžadujú pravidelnú starostlivosť, ktorá spočíva v prevzdušňovaní (skarifikácie-vertikutácie) a to v jarnom obdobý (marec-apríl) a letnom (jesennom) koniec augusta až september. Pravidelné hnojenie a zálievka je zárukou hustého a zdraveho porastu. V jarnom obdobý aplikácia dusíkatých hnojív LAD  s vápencom27,5% +NPK v pomere 2:1. Letné obdobie LAD  s vápencom27,5% +NPK v pomere 1:1 a t o cca. do polky augusta, druhá polka augusta az prvá polka septembra NPK a jesenné obdobie druhá polka septembra až prvá pokla októbra aplikácia  jesenného hnojiva.

Trávnaté plochy sa rozdelujú na dve kategórie:

- Intenzívne trávnaté plochy: Je to pohľadová trávnatá plocha, ktorá vyžaduje pravidelnú starostlivosť a je zložená z čistých druhov tráv (Mätonoch trváci- Lolium perenne, Lipnica lúčna- Poa pratensis, Kostrava červená- Festuca rubra). Náklady na takúto trávnatú plochu sú pomerne vysoké. Zakladanie takýchto trávnikov bez závlahového systému je obtiažne. Trávnaté plochy tohoto typu vyžzdujú pravidelné hnojenie a to v závislosti na ročné obdobie sa pomer medzi N,P,K líši.

- Extenzívne trávnaté plochy: Sú to trávnaté porasty, zložené aj z iných druhov tráv a bylín. Údržba nie je pravidelná  a náklady sú podstatne nižšie ako u intenzívnych trávnikoch. Kosenie prebieha 2-4 krát do roka. Je podstatne menej náročný na umelé zavlažovanie a pravidelné hnojenie.www.lpland.sk. Všetky práva vyhradené.
Created by www.web-master.sk 2012