Záhradná činnosť Stavebná činnosť

 

Služby - Údržba zelene

  • kontrola zdravotného stavu rastlín
  • dosadba rastlín
  • rez drevín, trvaliek, tráv
  • rez ovocných drevín a krov
  • hnojenie drevín, krov
  • chemický postrek
  • odburinenie trávnatých plôch
  • dodávka mulčovacieho materiálu
  • skarifikácia trávnika (prevzdušnenie), jarná, jesenná

Dreviny a kry sú živý materiál, ktorý sa vyvíja, rastie, zväčšuje svoje rozmery pravidelne alebo nepravidelne a preto je potrebné do rastu umelo zasahovať. Na dosiahnutie zdravého vývoja je potrebné pravidelne vykonávať výchovný, udržiavací a zmladzovací rez rastlín. Každoročne je potrebné vykonávať jarný a letný rez, ktorým zabezpečíme lepšiu vytalitu drevín a ich estetická hodnota je vyššia. Netreba zabúdať aj na hnojenie rastlín. Počas jarného a letného obdobia používame NPK. V jarnom obdobý je možné použiť NPK+LAD27,5% (liadok amónny s vápencom)  v pomere 1:1.  Vletnom obdobý používame už len NPK, cca do konca augusta. V jesennom obdobý sa treba vyvarovať hnojivám obsahujúcim N (dusík), v tomto obdobý je dobré použiť draselné a fosforečné hnojivá a to cca do konca septembra prípadne začiatkom októbra. U kyslomilných (acidofitných) rastlinách je potreba dopĺňať substrát z pH 3-3,5 alebo používame špeciálne roztoky na znižovanie pH v pôde.

Priemyselné hnojivá delíme do troch kategórii a to Neutrálne hnojivá, sem patria NPK, liadok amonny s vápencom 27,5%N, močovina 45% N, fosfáty a rohová múčka. Kyslé hnojivá sú síran amonny, síran draselný a superfosfát. Zásadité sú liadok vápenatý kostná múčka a mletý vápenec.

Doba účinosti priemyselných hnojív je od 3-5 týždňov. Najkratšiu účinosť má dusík N.

Trvalky patria do skupiny vytrvalých bylín, ktoré vydržia na jednom stanovisku niekoľko rokov. Trvalky nikdy nestriháme na jeseň ale výlučne na jar. Na jeseň je možné odstraňovať len odumreté časti raslín. Pri jesennom reze živých častí dochádza k vyčerpávaniu rastliny čo sa prejavuje v nasledujúcom roku slabším kvitnutím. Opakovaná nevhodná údržba vedie aj k úhynu rastlín. trvalky hnojíme ako dreviny.

Okrasné trávy režeme na jar a to cca 5-10cm nad povrchom pôdy.

Trávnaté porasty vyžadujú pravidelnú starostlivosť, ktorá spočíva v prevzdušňovaní (skarifikácie-vertikutácie) a to v jarnom obdobý (marec-apríl) a letnom (jesennom) koniec augusta až september. Pravidelné hnojenie a zálievka je zárukou hustého a zdraveho porastu. V jarnom obdobý aplikácia dusíkatých hnojív LAD  s vápencom27,5% +NPK v pomere 2:1. Letné obdobie LAD  s vápencom27,5% +NPK v pomere 1:1 a t o cca. do polky augusta, druhá polka augusta az prvá polka septembra NPK a jesenné obdobie druhá polka septembra až prvá pokla októbra aplikácia  jesenného hnojiva.www.lpland.sk. Všetky práva vyhradené.
Created by www.web-master.sk 2012